Lite om Boomtown.nu

Boomtown var ett framgångsrikt koncept som finansierats under fyra projektperioder av EU. Efter 13 år valde man att stänga portarna som varit grogrund för många duktiga musiktalanger i Sverige som blommat ut på allvar de senaste åren. Mer om varför Boomtown lades ner kan ni läsa om hos musikindustrin. Denna webbplatsen kommer att fortsättningsvis handla om musik och scen men även en del andra inlägg kommer att finnas här, framförallt om vårt kära Dalarna.

Här kommer en video om Boomtown music och business park.